Protocol, el valor de l’aparença


images

Cal dir clarament que el protocol empresarial no existeix. Cada empresa o organització no governamental està organitzada de manera diferent, el que impedeix crear una normativa general pels esdeveniments.

El que si que podem fer es aplicar una sèrie de normes afegir-li una espurna de tradició de manera que creem un ambient adequat pels interessos de la nostra empresa.

Alguns consells podrien ser:

Les invitacions o saluda (més personal) cal enviar-les amb prou temps perquè els convidats puguin planificar la seva assistència_–  

En la invitació ha de figurar el càrrec que convoca, el motiu pel qual es convida, data hora i lloc i si es servirà un refrigeri o dinar.. i l’amenització de l’acte si s’escau.

La puntualitat es molt im
portant i diu de l’efectivitat de la nostra empresa.Els actes han de començar a l’hora prefixada. Si la Personalitat citada no pot venir, serà substituïda per l’empresa. Mai quedarà cap vacant.

Es convenient que la Personalitat sigui rebuda pel màxim càrrec de l’empresa o qui aquest delegui

Davant de dubtes, l’amfitrió designat per presentar l’acte en nom de l’empresa, reberà i acomiadarà a la porta a tots els convidats

 En actes en que el nombre de convidats sigui nombrós, es crearan comissions que s’encarreguin de les diverses personalitats i persones que assistiran al’acte.

 Es molt important que la sala i avantsala de l’acte estiguin netes, endreçades, molt ben organitzades, amb senyals o distintius reconeixibles de l’acte.

Les persones encarregades d’atendre als convidats han de dur un distintiu visible de la seva funció.

Dins el marc de regals o atencions especials, han de seleccionar-se detalls originals o clàssics de bon gust.

La configuració de les taules poden ser rectangulars, rodones, ovalades, quadrades.

– Activitats, actuacions, amenitzacions, decoració, han d’estar perfectament creats i dissenyats pel tipus d’esdeveniment, el perfil dels convidats i han de respondre a la filosofia de l’empresa, al missatge i als valors que es vol transmetre.