BRAINSTORMING, la quantitat es la que importa.


descarga
El Brainstorming (pluja d’idees) es una Técnica de grup per a generar idees creada a l’any 1941

Es una  part del  procés de treball  dels  equips professionals  que ens dediquem a la  creació ja. que  potencia la creativitat i fácil.lita un mètode per a trobar solucions noves , originals i útils.

Fa uns anys que en qualsevol empresa s’organitzen  Brainstormings, reunions  amb l’objectiu de generar idees que puguin esdevenir nous productes, serveis i fins i tot canvis operatius a l’empresa.

Però s’ aplica correctament?.

Una reunió creativa s’inicia amb la definició del problema (problem  statement) i es designa una/un organitzador o director de la sessió que conegui aquesta Técnica.

A partir d’aquí els/les membres del grup hauran de proposar el major nombre d’idees, començant per les més obvies fins a les més trencadores, més utòpiques  o  esbojarrades

En una sessió de Brainstorming el més important és el nombre d’idees que es generen i no pas la qualitat o viabilitat.

En aquesta fase no es qüestionen ni se’n treuen conclusions de les propostes. No es poden repetir les idees però es interessant fer-ne connexions.

El brainstorming es dona per acabat quan el grup ja no es capaç de generar més idees o bé quan  s’acabat el temps establert  per  la persona que l’organitza. No es recomanable que duri més de 30 minuts, ni que el nombre de participants superi els 12.

Uns dies després de la sessió es procedeix a l’anàlisi, avaluació i organització de les propostes, per a valorar la utilitat en funció de l’objectiu que s’ha pretès aconseguir  amb el brainstorming.

Qui pot proposar idees trencadores? Depèn de l’objectiu, en termes generals podem obtenir idees molt valuoses, d’empleats/des, stakeholders, directius, gerència, clients i proveïdors etc. la diversitat de punts de vista allunyats els uns dels altres  pot enriquir la sessió.

Amb els temps que corren cal atrevir-se a somniar, a mirar on els demès no miren Apple i Ikea en son exemple.