Ecodisseny

Diptic quadrat 1IMP_Punt de llibre
Encara que no ens n’adonem les decisions que prenem a les empreses en el disseny dels seus productes o serveis determinen en gran mesura els seus impactes sobre el medi ambient.

 L’ecodisseny, disseny verd, sostenible o disseny responsable, consisteix en incorporar criteris ambientals en el procés de concepció estratègica, fabricació de productes i serveis, orientats a la prevenció o reducció de l’impacte mediambiental.

No hi ha fórmules senzilles per a una realitat tant complexa com l’ecodisseny, que abarca des d’estratègies d’actuació fins a la producció de productes, els seus materials  i els processos de producció més eficients, però hi ha petites accions que permeten optimitzar recursos.

En la creació d’un díptic, per exemple, hi pot haver sobrant de paper que, amb voluntat d’aplicar criteris de respecte per l’entorn, es pot usar una metodologia orientada a la reducció de l’impacte mediambiental aprofitant el paper sobrant.

Per la  creació d’aquesta Imatge Global de Marca, a més dels valors i la calidesa  que calia transmetre, adequats al servei que s’ofereix, vàrem  presentar una proposta de  díptic  amb dos formats, un amb l’optimització total del paper imprès, i l’escollit que us mostrem, un format pràcticament quadrat. L’excedent de paper l’hem aprofitat per fer-ne punts de llibre, amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu al medi ambient que suposa malgastar paper, i oferir al client una eina més de comunicació.

Ni el precios disseny del punt de llibre ni la impressió han suposat cap cost afegit pel client perquè AM57Grup treballem des del compromís, coneixement i exemple i involucrem  a empreses i persones en les actuacions de la natura del producte, els seus materials i la dimensió comunicativa per les millores ambientals.

Hem  aplicat un criteri d’ecodisseny per l’optimització del paper.

L’ecodisseny, a més, pot ser una eina important per la competitivitat de les empreses.